مطالب جدید

پیشنهاد جبهه- مشارکت همگانی در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر/ شیوه و قلمرو فعالیت‌ های دوران گذار، سخنرانی علی صدارت (٩)

Sep 19th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 28 شهریور 1401  بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان در رابطه با جان باختن مهسا امینی در مقر نیروی انتظامی

Sep 17th, 2022

تاریخ ایجاد در شنبه, 26 شهریور 1401   جان باختن مهسا امینی یکی دیگر از قربانیان خشونت حاکم بر ایران دربازداشتگاه، توسط نیروهای آتش به اختیاری که تحت عنوان گشت ارشاد عرصه را بر مردم تنگ کرده اند، بار دیگر بیانگر این امر واقع است که نظام ولایت فقیه از دین و اخلاق خالی و

ادامه مطلب را بخوانیدقطعنامه پایانی سمینار تابستانی مجامع اسلامی ایرانیان

Sep 14th, 2022

تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 23 شهریور 1401   سمینار تابستانی مجامع اسلامی ایرانیان بتاریخ 25 تا 27 ماه اوت 2022 بصورت مجازی، برگزارشد. از طرف سه نفر از اعضاء در باره وضعیت اقتصادی و بحران اتمی و معضلات نقض حقوق انسان گزارشهایی به جمع ارائه و حول این مسائل و راه حل های ممکن بحث

ادامه مطلب را بخوانیدهادی قدسی: دشمن اصلی دمکراسی

Sep 14th, 2022

تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 23 شهریور 1401 به بهانه یکمین سال فقدان ابوالحسن بنی صدر از دیرباز جوامع انسانی گرفتار انواع استبداد ها بوده اند. امروزه، در جوامعی که مسیر دمکراسی را پیموده اند، هنوز دمکراسی یک کالای لوکس تلقی می شود که هر گاه “منافع” حکم کنند، به راحتی این راه پیموده را به فراموشی

ادامه مطلب را بخوانیدپیشنهاد جبهه- مشارکت همگانی در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر/ شیوه و قلمرو فعالیت‌ های دوران گذار، سخنرانی علی صدارت (٨)

Sep 12th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 21 شهریور 1401       محمود دلخواسته: تصویر خمینی در ماه و تصویر ملکه انگستان در ابرها

Sep 12th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 21 شهریور 1401   هیچ شکی در این نیست که بخش بزرگی از مردم انگستان نگاهی عاشقانه به ملکه الیزابت و خانواده سلطنتی اشان دارند و این عشق در موارد و مواقع بسیاری خود را به نمایش در می آورد. خوب یاد دارم که در زمانی که قرار بر ازدواج ویلیام،

ادامه مطلب را بخوانیدعلی شفیعی; ایران امروز به پهلوانان و الگوهای پرشمار نیاز دارد

Sep 10th, 2022

تاریخ ایجاد در شنبه, 19 شهریور 1401   مقدمه;همه ملتهای موجود در این جهان پهلوانان خاص خویش را دارند، پهلوانان ملی و پهلوانان دینی. پهلوانان ملی ناجی تمامیت ارضی میهن و استقلال و آزادی مردم آن از گزند حاکمیت جباران درونی و بیرونی هستند. کار پهلوانان دینی رها کردن دین و مرام و اخلاق پایدار

ادامه مطلب را بخوانیدتحلیل انقلاب ایران از مسیر ۱۷ شهریور ۱۳۵۷

Sep 10th, 2022

تاریخ ایجاد در شنبه, 19 شهریور 1401   محمود دلخواسته: دکتر حسن محدثی و من، دو شب قبل دو سخنرانی در رابطه با انقلاب ایران، دینامیسم و چرایی و سرنوشت در حال انجام آن انجام دادیم. تعریف ایران از نظر ایشان، دایره ظلم، خشونت، اعتراض، تجمعات، جنبش، امید و بازسازی استبداد و سرکوب و نامیدی

ادامه مطلب را بخوانیدمقام‌ های دولتی موروثی در قرن ۲۱، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت

Sep 10th, 2022

تاریخ ایجاد در شنبه, 19 شهریور 1401       نادر انتظام: این بار باید آب از آب تکان بخورد ، در غیر اینصورت …

Sep 8th, 2022

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 17 شهریور 1401   زمانی که آرامش بر قرار است، آب هم از آب تکان نمی خورد، ما می توانیم با آرامش خاطر شنا کنیم، به رودخانه بزنیم، آن روز آب هم آرام است. اما امروز در این سرزمین آخوند زده ، یا دیگر آب نیست و اگر ته ماندیی

ادامه مطلب را بخوانید