مطالب جدید

پیام مجامع اسلامی ایرانیان بمناسبت  ۱۴ اسفند سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق

Mar 3rd, 2024

یکشنبه – ۱۴۰۲/۱۲/۱۳    در فراز تاریخ، انسانها در مواجهه با قدرت سه دسته اند:  ۱- آنها که در خط استقلال و آزادی ماندند و زیستند و سرنوشت خویش را بدینسان رقم زدند. تاریخ به آزادگی آنها شهادت میدهد، در نتیجه الگوی آزادگی هستند. انسانهایی چون دکتر محمد مصدق، گاندی، ابوالحسن بنی صدر ،…مصادیق این

ادامه مطلب را بخوانیدمصاحبه حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار در رادیو عصر جدید

Feb 29th, 2024

پنجشنبه – ۱۴۰۲/۱۲/۱۰تحریم فعال انتخابات ۱۴۰۲ – گفتگو با حمید رفیع در تلویزیون سپیده استقلال و آزادی

Feb 28th, 2024

چهارشنبه – ۱۴۰۲/۱۲/۰۹    تحریم فعال انتخابات ۱۴۰۲ – مصاحبه جهانگیر گلزار با علی صدارت در تلویزیون سپیده استقلال و آزادی

Feb 28th, 2024

چهارشنبه – ۱۴۰۲/۱۲/۰۹  تحریم انتخابات ۱۴۰۲ – مصاحبه جهانگیر گلزار با ژاله وفا در تلویزیون سپیده استقلال و آزادی

Feb 28th, 2024

چهارشنبه – ۱۴۰۲/۱۲/۰۹    بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان در تحریم” انتخابات”

Feb 26th, 2024

دوشنبه – ۱۴۰۲/۱۲/۰۷    یکی از شاخصه های نظام مردمسالار، تمکین از اراده ملی و احترام به رای و نظر مردم از سوی حاکمان و نمایندگان مردم است که در یک انتخابات آزاد و بدون اکراه از سوی مردم برگزیده می شوند. بنا بر این، انتخابات به شرط آنکه در آن اکراه نباشد، ابزار و

ادامه مطلب را بخوانیدگزارش سمینار زمستانی مجامع اسلامی ایرانیان

Feb 25th, 2024

یکشنبه – ۱۴۰۲/۱۲/۰۶   سمینار زمستانی مجامع اسلامی ایرانیان در روزهای 16 و 17 و 18 ماه فوریه برگزار شد. در این  نشست مسائل مبتلابه مردم ایران، در زمینه های سیاسی- اجتماعی- فرهنگی، و اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر اعضای حاضر قرار گرفتند. 3 مقاله، از سوی آقایان، علی شفیعی(در مدار بسته خشونت، چه

ادامه مطلب را بخوانیدشرکت در انتخابات تایید سلطه استبدا بر ماست – جهانگیر گلزار

Feb 25th, 2024

یکشنبه – ۱۴۰۲/۱۲/۰۶   جامعه خوب است که از خود سوال کند، این مجلسهای گذشته چه کاری کرده اند که حاصل آنها فقر و فساد و درماندگی بیشتر برای ما ملت شده است ؟ جامعه حق دارد از خود سوال کند که مجلس نمایندگی از ملت می کند و یا در جهت تحقق اهداف نظام

ادامه مطلب را بخوانیدمصاحبه رادیو‌عصر جدید با ژاله وفا- دلایل بر حق بودن انقلاب ۱۳۵۷ – ۲۰ بهمن ۱۴۰۲

Feb 10th, 2024


علی شفیعی; روانشناسی خشونت در سیاست فضای فکری و عملی، و اماکن اعمال خشونتهای سیاسی( بخش دوم )

Feb 10th, 2024

در نوشته پیشین به اولین پرسش که چرا بدترین و ویرانگر ترین خشونتها در سیاست اعمال میشوند و توجیه ها و توضیح های سیاسی خاص خود را دارند، پاسخ دادم. سپس چهار نوع توجیه اخلاقی که خشونتگران جهت مشروعیت بخشیدن به خشونتهای سیاسی خویش در طول تاریخ میتراشند، تشریح گردید. در نوشته کنونی به این

ادامه مطلب را بخوانید