مصاحبه ها

پذیرش پهلوی‌ خواه ها دلیل کاهش جوشش و پذیرش حامیان رژیم اسرائیل‌ دلیل سکون جنبش!، سخنرانی علی صدرات

Nov 14th, 2023

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 23 آبان 1402  امریکا و اروپا در آینۀ مقایسه جنگ اوکراین و کشتار غزه، مصاحبۀ حسین جواد زاده با محمود دلخواسته

Nov 10th, 2023

تاریخ ایجاد در جمعه, 19 آبان 1402گروگانگیری اعضای سفارت امریکا در ایران نقطۀ عطف بازساخت ساختار استبداد، سخنرانی علی صدارت

Nov 8th, 2023

تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 17 آبان 1402  انرژی مثبت حقوندی، سخنرانی علی صدارت

Nov 6th, 2023

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 15 آبان 1402  نگاهی به دموکراسی و جمهوری، گفتگوی پویان اصلانی با محمد رضا راعی

Nov 4th, 2023

تاریخ ایجاد در شنبه, 13 آبان 1402  اسرائیل – فلسطین و بیماری بسیار مسری خشونت!/ تشدید بحران تجاوزها به حقوق، سخنرانی علی صدارت

Oct 17th, 2023

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 25 مهر 1402گفتگویی با نسل نفی‌ کنندۀ انقلاب با نسل انقلاب، سخنرانی علی صدارت

Oct 6th, 2023

تاریخ ایجاد در جمعه, 14 مهر 1402  بخشش؟ فراموشی؟ پاسخ های آسان با خشونت‌ زدایی و حقوندی، سخنرانی علی صدرات

Oct 3rd, 2023

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 11 مهر 1402    تولید فقر روز افزون و راه حل خروج از آن – جهانگیر گلزار

Aug 27th, 2023

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 24 مرداد 1402  نیاز حیاتی قدرت‌ ها به مخدوش کردن وژدان تاریخی فردی و ملی، سخنرانی علی صدارت

Aug 21st, 2023

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 30 مرداد 1402