مصاحبه ها

تفاهم نامۀ « همکاری‌ های جامع ۲۵ ساله » رژیم های ولایت فقیه و چین، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا (۴)

mai 10th, 2021
wafa2

 برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتحریم « انتخابات » پاسخ به سیاست های فقر و نابسامانی زا، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با جهانگیر گلزار

avr 30th, 2021
Golzar2

برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتورم اقتصادی لجام گسیخته در ایران و فقر روز افزون مردم، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار

avr 30th, 2021
Golzar2

برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدرژیم های در ایران و اسرائیل و سیاست هسته ای، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی

avr 30th, 2021
mehran5

رای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتورم اقتصادی لجام گسیخته در ایران و فقر روز افزون مردم، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار

avr 26th, 2021
Golzar-Jahanguir-1

 برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدرژیم های در ایران و اسرائیل و سیاست هسته ای، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی

avr 26th, 2021
mehran5

    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتفاهم نامۀ « همکاری‌ های جامع ۲۵ ساله » رژیم های ولایت فقیه و چین، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا (٣)

avr 26th, 2021
wafa2

   برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدتفاهم نامۀ « همکاری‌ های جامع ۲۵ ساله » رژیم های ولایت فقیه و چین، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا (٢)

avr 18th, 2021
wafa2

برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدروند « انتخابات » رژیم ولایت مطلقه فقیه در خرداد ۱۴۰۰، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت

avr 13th, 2021
Sedarat-Ali-1

برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنیدپیامد های کنفرانس اخیر وین و برجام/ ۱۶۰۰ مورد تحریم ایران توسط امریکا، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی

avr 13th, 2021
mehran5

  برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید