مصاحبه ها

جدایی بحرین از ایران و خدمت یا خیانت محمدرضا پهلوی؟، سخنران ها حنیف یزدانی و‌ ژاله وفا/ نظرات و پرسش ها و پاسخ ها

Aug 14th, 2022

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 23 مرداد 1401   رسانه‌ های همگانی به مثابۀ شاخۀ چهارم دولت – پروپاگندا، پانوپتیکان واژگونه، سخنرانی علی صدارت (٢)

Jul 4th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 13 تیر 1401  روانشناسی اعتماد بنفس از منظر ١٢ درس پیروزی به نگارش ابوالحسن بنی صدر/ عمل به حق و دفاع از حق، سخنرانی علی شفیعی (٧- بخش سوم)

Jul 3rd, 2022

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 12 تیر 1401  روانشناسی نوابغ فرهنگی جهان، از جمله ابوالحسن بنی صدر و رهروان آنها، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی (٩)

Jun 30th, 2022

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 09 تیر 1401   رسانه‌ های همگانی به مثابۀ شاخۀ چهارم دولت – بررسی واژگان کلیدی، سخنرانی علی صدارت (۱)

Jun 28th, 2022

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 07 تیر 1401   جهانگیر گلزار – حقوق انسان مندرج در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران – بخش ششم

Jun 27th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 06 تیر 1401 17:57  جهانگیر گلزار – عملکرد قوه مجریه بر اساس دفاع از حقوق همگان در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران (١)

Jun 27th, 2022

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 06 تیر 1401   روانشناسی اعتماد بنفس از منظر ١٢ درس پیروزی به نگارش ابوالحسن بنی صدر/ عمل به حق و دفاع از حق، سخنرانی علی شفیعی (٧- بخش دوم)

Jun 24th, 2022

تاریخ ایجاد در جمعه, 03 تیر 1401   روایت به سرقت رفتۀ کودتای خرداد ۱۳۶۰، گفتگوی مرتضی عبدللهی با محمود دلخواسته

Jun 23rd, 2022

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 02 تیر 1401  ارزیابی سیاست جراحی اقتصادی رژیم ولایت فقیه، گفتگوی مرتضی عبداللهی با ژاله وفا (٣)

Jun 23rd, 2022

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 02 تیر 1401