مصاحبه ها

کجای کاریم؟ قشر خاکستری!؟، سخنرانی علی صدارت

Mar 7th, 2023

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 16 اسفند 1401  جنایت مسموم سازی دانش آموزان دختر و … و آژانس اتمی و آرزوی علی خامنه ای، مصاحبۀ با مهران مصطفوی

Mar 7th, 2023

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 16 اسفند 1401 «نخبه» و نخبه‌ گرایی!؟، سخنرانی علی صدارت

Feb 27th, 2023

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 08 اسفند 1401  غنی سازی ۸۴ درصدی، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی

Feb 26th, 2023

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 07 اسفند 1401  ژاله وفا: تحلیل بودجه ۱۴۰۲ با رادیو عصر جدید

Feb 22nd, 2023

تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 03 اسفند 1401  انقلاب ١٣۵۷ متعلق به کیست؟ رژیم ولایت فقیه، یا مردم ایران؟، گفتگو با فیروزه بنی‌ صدر

Feb 21st, 2023

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 02 اسفند 1401  چهلم قتل فرزندانمان محمد مهدی کرمی و محمد حسینی/ بررسی رویدادها، مصاحبۀ حسین جوادزاده با علی صدارت

Feb 19th, 2023

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 30 بهمن 1401   معیار ارزیابی کنش‌ ها برای حمایت و یا نفی آنها، سخنرانی علی صدارت

Feb 19th, 2023

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 30 بهمن 1401  از انقلاب ١٣۵۷ تا کودتای خرداد ١٣۶۰، گفتگو با محمود دلخواسته

Feb 12th, 2023

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 23 بهمن 1401  ژاله وفا – چرا اهداف انقلاب را بایستی پاس داشت

Feb 11th, 2023

تاریخ ایجاد در شنبه, 22 بهمن 1401