مصاحبه ها

تولید فقر روز افزون و راه حل خروج از آن – جهانگیر گلزار

Aug 27th, 2023

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 24 مرداد 1402  نیاز حیاتی قدرت‌ ها به مخدوش کردن وژدان تاریخی فردی و ملی، سخنرانی علی صدارت

Aug 21st, 2023

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 30 مرداد 1402   کودتای مرداد ۱۳۳۲ در پی کودتای اسفند ۱۲٩۹ و پیش از کودتای خرداد۱۳۶۰ – تجاوز به حق استقلال، سخنرانی علی صدارت

Aug 15th, 2023

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 24 مرداد 1402  انقلاب مشروطه/ جرقه‌ ای برای جهش و یا ترمز دیگری برای جنبش؟، سخنرانی علی صدارت

Aug 7th, 2023

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 16 مرداد 1402  فقدان راه حل خارجی برای بحران‌ های ایران، سخنرانی علی صدارت

Jun 4th, 2023

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 14 خرداد 1402  چگونه می‌ توانم قتل‌ های دولتی را متوقف کنم؟، علی صدارت

May 22nd, 2023

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 01 خرداد 1402   روانشناسی جانی های سیاسی در دو رژیم شاهی و ولایی، گفتگوی مرتضی عبداللهی با علی شفیعی (۶)

May 15th, 2023

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 25 ارديبهشت 1402   مقدمه‌ ای بر گفتمان حقوندی/ ساختار کوه یخ قدرت ناحقوندی، گفتگوی پویان اصلانی با ایمان فلاح (٣)

May 15th, 2023

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 25 ارديبهشت 1402  بازنگری به انقلاب و رویکرد دوباره به آن، مصاحبه حسین جواد زاده با علی صدارت

May 14th, 2023

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 24 ارديبهشت 1402  مشکلات بهداری و بهزیستی/ مشتی از خروارها بی‌ کفایتی و فساد و خشونت، سخنرانی علی صدارت

May 8th, 2023

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 18 ارديبهشت 1402