پیام مجامع اسلامی ایرانیان بمناسبت  ۱۴ اسفند سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق

Mar 3rd, 2024 | اطلاعیه ها

یکشنبه – ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

 

 در فراز تاریخ، انسانها در مواجهه با قدرت سه دسته اند:

 ۱- آنها که در خط استقلال و آزادی ماندند و زیستند و سرنوشت خویش را بدینسان رقم زدند. تاریخ به آزادگی آنها شهادت میدهد، در نتیجه الگوی آزادگی هستند. انسانهایی چون دکتر محمد مصدق، گاندی، ابوالحسن بنی صدر ،…مصادیق این دسته اند.

۲- آنها که در عشق به قدرت، از فطرت خویش بیگانه و دچار استبداد، فساد و ظلم و خیانت شدند. تاریخ ازآنها به نیکی یاد نمی کند. انسانهایی چون، هیتلر، استالین، روح الله خمینی و… یاد آور ظلم و ستم و تباهی اند. این انسانها در فطرت خویش می دانستند و می دانند تاریخ چه قضاوتی نسبت به آنها خواهد کرد اما، … 

۳- آنها که با غفلت از استقلال و آزادی خویش، در تصمیم گیری ها،  چه درمورد خود و خواه وطن، خود را صاحب حق و اختیار نمی دانند، دراین گروه عده ای، تسلیم جبرند و قلیلی نیز در خدمت قدرت و آلت فعلی بیش نیستند و بعضا وسیله خیانتها و جنایات دسته دوم شده و می شوند.

در ۱۴ اسفند، سالگرد در گذشت دکتر محمد مصدق، روش ومنش آن الگوی آزادگی  به ما یادآور می شود که کرامت انسانی در زیست مستقل و آزاد اوست. باشد تا بکوشیم در زمره گروه نخست باشیم.

۱۴ اسفند ۱۴۰۲ هجری شمسی

مجامع اسلامی ایرانیان

dabirkhaneh@majame.com

وب سایت: https://www.majame.com/

 

 

نظر بدهید