بیانیه پیرامون اسید پاشی به صورت بانوان

May 28th, 2014 | اطلاعیه ها

 

ضعیفعالی
pezeshkane iran گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر
 Medical Professionals for Human Rights in Iran – Austria 
Vorsitzender: Med.-Rat Dr. A. Sadat-Gouché
و
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران-اتریش
hoghoghe bashar

از بدو تاسیس دولت جمهوری اسلامی در ایران، حاکمیت همواره کوشش کرده است زنان را از صحنه اجتماعی، سیاسی ومدنی بدور نگهدارد. حجاب اجباری، سرکوب، تلاش برای خانه نشین کردن، تبعیض جنسیتی، محروم ساختن از حق تحصیل در برخی از رشته های دانشگاهی، محرومیت های شغلی مثلا در رشته قضاوت، ممانعت از حضور در استادیوم های ورزشی مانند فوتبال، بسکتبال و والیبال و حبس وشکنجه وتجاوز در زندان ها از جمله روش های سرکوب زنان بوده وهست.

سخنان تحریک آمیز بعضی از ائمه نماز های جمعه پیرامون حجاب وبد حجابی با نوان واین که دیگر تذکر کافی نیست وبرای مقابله با بد حجابی باید چوبِ تر را بالا برد واز نیروی قهریه استفاده نمود (آیت الله یوسف طباطبائی نژاد- امام جمعه اصفهان) ویا اینکه برای مبارزه بابد حجابی باید خون ریخت (احمد خاتمی امام جمعه تهران) بدون شک وبه عمد اعمال خشونت وجنایت اسید پاشی به صورت بانوان را زمینه سازی کرده است. به این ترتیب حاکمیت در ایران وبه ویژه آن گروه به اصطلاح اصولگرا با براه انداختن خیمه شب بازی امر به معروف ونهی از منکر و از طریق بلند گوهای خود، امام جمعه ها، زمینه برخوردهای ضد انسانی نسبت به بانوان را فراهم کرده اند. اسید پاشی به صورت زنان که هدفی جز ایجاد رعب و وحشت بیشتر ندارد، جنایتی است بی سابقه ونمی تواند ونباید از جانب آزادیخواهان و آزاد اندیشان وبه خصوص از طرف کسانی که مدافع حقوق بشر وحقوق شهروندان می باشند وبه آزادی و آزاد اندیشی احترام می گذارند وبه آن اعتقاد راسخ دارند بی جواب بماند.
واقعیت تلخ این است که حاکمیت در ایران جامعه را به دو دسته خودی وغیر خودی تقسیم کرده است. او نه تنها خودرا در مقابل جنایاتی که علیه غیر خودی ها رخ می دهد مسئول نمی داند، بلکه بجای تعقیب مجریان وبه پای میز محاکمه کشاندن آنان به دستگیری و زجر وشکنجه کسانی که به این وضع غیر قابل تحمل اعتراض می کنند می پردازد.

هموطنان عزیز
ماده پنجم از اعلامیه جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی آن را امضا کرده وموظف به اجرای آن نیز می باشد چنین تصریح کرده است: “هیچکس نباید شکنجه شود ویا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد”.
هم اکنون تعدادی از هموطنان ما در اثر اسید پاشی دچار عوارض وخیم ناشی از آن از جمله از دست دادن بینائی وتغییر شکل وقیافه شده اند. پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشر و همچنین جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران- اتریش، ضمن اعتراض شدید به این وحشیگری ها از آقای دکترحسن روحانی رئیس جمهور می خواهند تا با تمام قدرت وتوان خود وبا استفاده از پشتیبانی بیش از بیست میلیون رای مردم در انتخابات سال گذشته، علیه چنین جنایاتی اقدامات لازم و ضروری از جمله پی گیری ودستگیری مجریان وعاملین این جنایات را انجام دهد.

هموطنان گرامی
مردم میهن ما در شرایط سخت ودشوار خفقان وامنیتی شدید بسر می برند. طبق گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران، از خرداد سال گذشته تا کنون ۸۵۲ نفر به اتهامات گوناگون حلق آویزِ طنابِ دار شده اند. 35 نفر از روزنا مه نگاران وتعدادی از وکلای دادگستری ازجمله عبدالفتاح سلطانی وسیف زاده در زندان بسر می برند. آقایان عبدالفتاح سلطانی وسیف زاده با ناراحتی های قلبی دست وپنجه نرم می کنند واز امکان دریافت درمان پزشکی محروم هستند.
هموطنان ما در ایران با وجود خفقان شدید وخطرات ناشی از فضای امنیتی به پیکار خود برای کسب آزادی و آزاد اندیشی ادامه می دهند. بکوشیم تا با کمک یکدیگر جنبش دفاع از حقوق بشر وحقوق مدنی را بصورت یک جنبش همگانی در آوریم وبا هوشمندی وجسارت های لازم آن را به صورت یک موج اعتراضی شدید علیه ظلم وستم واجحافات ونقض خشن و آشکار حقوق بشر در ایران مبدل سازیم.

موفق وپیروز باد مبارزه علیه نقض حقوق بشر در ایران

از طرف گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر- مقیم اتریش 
سیروس میرزائی – علی گوشه
ازطرف جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران- اتریش
بهروز بیات
Wien, 03.11.2014

نظر بدهید