تبریک مجامع اسلامی ایرانیان به خانم نرگس محمدی بخاطر ایستادگیشان بر حقوق بشر مقابل استبداد و دریافت جایزه صلح نوبل

Oct 7th, 2023 | اطلاعیه ها

تاریخ ایجاد در شنبه, 15 مهر 1402

 

 

خانم نرگس محمدی به عنوان ناظر بر حقوق بشر ایران و به عنوان انسانی مسئول و قاطع در دفاع از حقوق انسانها در جمع فعالان ایرانی و مخصوصا فعالین دفاع از حقوق بشر و ضد خشونت در سطح ایران و جهان شناخته شده است .
او از اواخر سالهای هفتاد در بازداشت بسر برده و در سال ۸۹ به عنوان نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر بازداشت شد . خانم محمدی در لگام که به معنی لغو گام به گام اعدام می باشد فعال بود .
خانم محمدی مخالف شرکت در انتخابات سال ۹۸ بود و آن انتخابات را تحریم نمود . وی اعتقاد به آن داشت که استبداد حاکم بر ایران غیر قابل اصلاح است .
بنا بر اظهارات آقای تقي رحمانی همسر خانم محمدی، وی دو بار محکوم به زندان شده است یک بار ۷ سال و اکنون بایستی ۸ و نیم سال دیگر در زندان باشد .
خانم محمدی در خرداد ۱۴۰۰ به اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان» و «تخریب شیشه‌ها» و «افترا» به ۸۰ ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد، محکومیتی که در آبان ۱۴۰۰ اجرایی شد.
خانم محمدي در حالي جايزه صلح نوبل را دريافت ميدارند كه در وطن ما جنبش انقلابي زن زندگی آزادی نماد دفاع مردم ایران از حقوق خود گردیده است . جنبش زن زندگی آزادی که پیام صلح در تمام جهان را بهمراه داشت و فریاد مردمي حق طلب بود و است . صدای مردم ایران در وجدان جهانی بازتاب یافت و ایرانیان با وجدان جهانی توانستند پیوند برقرار کنند . خانم محمدی به عنوان یک انسان مدافع حقوق همگان که بر اصول خود پایبند مانده است از دید ما به حق ،جايزه صلح نوبل ۲۰۲۳ را دریافت نمود .
جايزه صلح نوبل به يك زن ايراني و در مقاومت ، استبداد و ظلم و خشونت و قهر رژيم حاكم را در سطح جهان رسوا تر مينمايد.
مجامع اسلامی ایرانیان به خانم نرگس محمدی بخاطر استواری در دفاع از حقوق انسان و بخاطر دریافت جایزه صلح نوبل تبریک می گوید .
به مناسبت اعطاي جایزه صلح نوبل به خانم محمدی جا دارد به همه زنهای ایران که مدافع حقوق همگان هستند و همه زنان فعال سياسي و مدني كه در زندانهاي رژيم استبدادي بسر ميبرند و همه زنان ايراني كه برای ممکن نمودن آزادیها و استقلال زن ایرانی وآزادي و استقلال وطن فعالانه کوشیده اند و ميكوشند چه در داخل و چه در خارج از كشور تبريك بگوییم .
به فرزندان خانم محمدی و به همسر ایشان آقای رحمانی نیز تبریک می گوییم .

مجامع اسلامی ایرانیان
۷/۱۰/۲۰۲۳

dabirkhaneh@majame.com

 

نظر بدهید