پیام مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت چهار شنبه سوری

Mar 13th, 2023 | اطلاعیه ها

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 22 اسفند 1401

 

چهار شنبه سوری بر شما مبارک باد
 جشن چهار شنبه سوری و مراسم آن که از دیر باز، ایرانیان برگزار می کردند، نخستین جشن از مراسم نوروزی و یاد آور شادی پیروزی  نور بر تاریکی،  رهایی از ظلم و پلشتی ها که سر آمد آنها استبداد و خشونت است می باشد.
بنا بر شاهنامه، سیاوش با عبور از آتش، از تهمت و افترا و ناپاکی که بدان متهم شده بود مبرا گشت، پریدن از روی آتش سمبل عبور او از آتش و پاکی اوست.
بنا بر روایتی دیگر این روز یادآور پیروزی جنبش عمومی ایرانیان بر مهاجمان بیگانه و پایان استبداد ضحاک است، که  بدان مناسبت با بر افروختن آتش بر پشت بامها و شادی و سرور به استقبال آزادی و استقلال رفتند تا در نوروز همراه با نو شدن سال، در وطنی آزاد و مستقل زندگی نوی را آغاز گر باشند.  
هموطنان
امروز، جنبش انقلابی ایرانیان به تنگ آمده از استبداد که جنبش «زن، زندگی،  آزادی » نام گرفته است که هر سه نماد خشونت زدایی و ادامه حیات ملی اند، علیرغم سرکوبها و خشونتی که استبداد ولایت مطلقه اعمال کرده و می کند همچنان زنده است.
باید فرصتها را برای اعتراض  و مبارزه مسالمت آمیز با استبداد مغتنم شمرد و حقوق خویش را مطالبه کرد. رهایی از استبداد زمانی ممکن می شود که همه ایرانیان بر حقوق و حقوقمندی دیگری و خویش عارف شده و بدانها عمل نمایند، توانایی های خویش برای تغییر را بدون هر گونه مداخله قدرتهای خارجی باور کنند.
چهار شنبه سوری را یکی از این فرصتها بگردانیم و همراه با جشن، حقوق خویش، آزادی و استقلال را که استبداد منکوب کرده است مطالبه نماییم تا بدین ترتیب راه و یاد شهدای راه استقلال و آزادی را گرامی بداریم.
  مجامع اسلامی ایرانیان
۲۳ اسفند ۱۴۰۱ برابر با ۱۴ مارس ۲۰۲۳
dabirkhaneh@majame.com

 

نظر بدهید