هدف، وسیله را توجیه نمی‌ کند! وسیله، هدف واقعی را به طور شفاف، مشخص می‌ کند، سخنرانی علی صدارت

Jan 24th, 2023 | مصاحبه ها

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 04 بهمن 1401 

 

نظر بدهید