قطعنامه مجامع اسلامی ایرانیان در نشست تابستان۹۳

Aug 27th, 2014 | اطلاعیه ها

نشست تابستانی مجامع اسلامی ایرانیان در ماه اوت در پاریس بر گزار و در باره مسائل ایران و منطقه بحث و تبادل نظر شد . در پایان این نشست که اعضای مجامع از کشور های اروپایی و آمریکا شرکت داشتند، قطعنامه زیر صادر شد.

وطن ما ایران در حالی در آتش استبداد و قهر و خشونت می سوزد که در منطقه خاورمیانه شاهد صحنه های دلخراش قتل و کشتار مردم بی دفاع فلسطین بدست رژیم اشغالگر اسرائیل ونیز کشتار مردم عراق توسط گروه تروریستی داعش و همچنین جنگ داخلی در سوریه می باشیم. در واقع بحرانی سرنوشت ساز منطقه را فرا گرفته که به نظر ما تنها راه خروج از این مدار بسته خشونت، خیزش مسالمت آمیزمردم ایران و منطقه برای دفاع از منزلت و حقوق انسانی خویش و استقرارحاکمیت ملی و در دست گرفتن سرنوشت خودشان می باشد.

مجامع اسلامی ایرانیان در مورد مسائل کشور و منطقه به شرح ذیل مواضع خود را به اطلاع می رساند.
۱ـ در وطنمان ایران، نقض حقوق شهروندی مردم مستمر است و هر روز خبر از اعدام در زندانهای مختلف کشور می رسد .هزینه های نجومی برنامه هسته ای “جمهوری اسلامی” نشانی آشکار از ظلم بزرگ این نظام بر ضد ملت ایران است. بگفته خود مسئولان نظام ولایت مطلقه فقیه، اقتصاد ایران، تنها دریکسالی که از به روی کار آمدن آقای روحانی می گذرد۱۵۰ میلیارد دلار خسارت زیان دیده است. “جمهوری اسلامی” همچنان در باره سیاست اتمی اش زبان فریب را ادامه می دهد و در داخل ادعا می کند که روند مذاکرات، “مذاکرات برد برد” است. همانطور که پیش بینی شده بود “جمهوری اسلامی” نشان داد در مذاکرات در باره مسائل اتمی بین دولت ایران و قدرتهای خارجی ترجیح میدهد تا به جای گفتن واقعیت به مردم در خطا رفتن در طرح و ادامه برنامه هسته ای ومتوقف نمودن آن در شفافیت کامل، از مواضع قبلی خود در مقابل قدرتهای خارجی و فشار اعمال شده از سوی آنها کوتاه بیاید (از جمله در باره غنی سازی و نیز آب سنگین اراک و بازرسی های متعدد و سرزده آژانس بین المللی انرژی از مراکز هسته ای ایران و …) اما حاضر به پذیرفتن کوچکترین گشایشی در داخل کشور نیست. ما از متخصصان، محققان و دانشجویان مطلع تقاضا می کنیم برای بالا بردن وجدان علمی جامعه در باره سیاستهای اتمی رژیم “جمهوری اسلامی” کوشا باشند و پرده از واقعیت تلخ شعار فریب “انرژی هسته ای حق مسلم ماست” بردارند و اجازه ندهند مردم ایران بیش از این متقبل پرداخت هزینه های سرسام آور سیاستهای هسته ای نظام حاکم شده و درعین حال در مورد این سیاستها، نامحرم و غریبه محسوب شوند. تامین انرژی ایران با تکیه به منابع طبیعی نفت، گاز، خورشید، آب و باد کاملا امکانپذیر است و برای تامین انرژی در ایران نیازی به انرژی هسته ای نیست. هشدار می دهیم که خرید دو راکتور جدید از روسیه مشکل هسته ای ایران را پیچیده تر خواهد کرد .
۲ـ اقتصاد ایران که در نظام ولایت فقیه بر اثر سلطه مافیاها و نیز اتخاذ سیاستهای غلط دچار معضلات ساختاری شده، در واقع اقتصادی مصرف محور می باشد که در حال حاضر شدیدا دچار رکود تورمی گشته است. حکومت آقای روحانی که قبل از روی کار آمدن معتقد بود کلید حل مسائل از جمله اقتصادی ایران را در دست دارد و ادعای بهبود وضع اقتصادی مردم را داشت و همچنین وعده داده بود نرخ تورم را پایین بیاورد، متاسفانه به اتخاذ سیاستهای اقتصادی مشابه سلف های خود از جمله آقای احمدی نژاد پرداخته است. واقعیات تلخ اقتصاد ایران بدین شرح است که :
الف/ نرخ رشد اقتصادی کشور طی دو سال گذشته منفی بوده و این رقم در سال ۹۲ به منفی ۲.۵ درصد رسیده است.
ب/ حجم نقدینگی کشور به میزان ۳۰درصد افزایش یافته است .
ج/ میزان تولیدات کشور ۱۰ درصد کاهش داشته است.
د /در آمد ملی ۲۰ در صد کاهش داشته است.
حکومت آقای روحانی ادعا دارد که تورم یکساله منتهی به تیرماه امسال به ۲۵.۳ درصد تنزل یافته است. اما امری که دولت یازدهم از مردم ایران پنهان نگاه می دارد این است که در واقع تورم بهقیمت تشدید رکود در تولید کاهش یافته است. مسلما بخشی از کاهش تورم مربوط به مساله مذاکرات اتمی می باشد اما بخش اعظم آن به این دلیل است که میزان تولیدات کشور کاهش یافته است. در واقع حکومت آقای روحانی برای بهبود وضعیت تولید، سیاست روشن و درستی اتخاذ نکرده است. اما رشد میزان نقدینگی کشور به میزان ۳۰ درصد که خود در دوران رکود تورمی فاجعهآمیز است، نشان از استقراض هنگفت حکومت یازدهم از بانک مرکزی دارد. یعنی همان سیاست حکومت آقای احمدی نژاد که البته با کمی فاصله اثرات تورم زای خود را در اقتصاد نشان خواهد داد و نرخ تورم بصورت تصاعدی افزایش خواهد یافت و بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد. مسلما به میزانی که رکود ادامهمی یابد بر رونق اقتصادی و میزان درآمدهای مردم و رفاه عمومی اثر منفی خواهد گذاست. خصوصا که با توجه به ادامه تحریمها، سیاست حکومت یازدهم در ادامه واردات بیرویه و غیرضروری، آنهم بعلت عدم مقاومت حکومت یازدهم در قبال زدوبند و رانتخواری در حوزه واردات، مزید بر علت شده است. حدود دو هفته پیش بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی منتشر شد. اما با توجه به مشکلات اقتصادی فوق الذکر همانا شرایط بد اقتصادی کشور و وضعیت ورشکسته صنایع و تولیدات کشور که حاصل سیاستهای غلط دولت است ، این بسته نخواهد توانست حتی گوشه ای از مشکلات اقتصادی همراه با رکود تورمی کشور را سامان بخشد.
۳-اسرائیل 66 سال پیش با تکیه بر حمایت قدرتهای جهانی و ایدئولوژی صهیونیسم، تفکری که با ملاک قرار دادن تفسیری چند خطی از تورات مدعی بازگشت به سرزمین موعود بود، به اشغال سرزمینی که مردمی دیگر (فلسطینیان) با حق حیات در آن زندگی می کردند، پرداخت و طی شش دهه در پی ادامه سیاست آپارتاید و پاکسازی قومی،در ادامه و گسترش اشغالگری، آتش به روی فلسطینیان و اعرابی که حق خود را مطالبه می کردند گشوده است. رژیم اسرائیل در تداوم سیاست نابودی ملت فلسطین، قتل سه نو جوان اسرائیلی را بهانه کشتار مردم بیدفاع در نوار غزه کرد. دولت اسرائیل با فرمان جنگی نابرابر، مجازات همه کودکان، زنان و مردان بیدفاع ساکن نوار غزه را صادر کرده است. به طوری که تا کنون در جنگ قریب دوهزار فلسطینی کشته و بیش از۸۶۰۰ و اغلب زنان و کودکان بی گناه مجروح شده اند. دفاع بی چون و چرای غرب، خصوصاً امریکا از سیاست های تبعیض گرایانۀ رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان، و بی اعتنایی به کشتار ملت فلسطین از دیر باز بر جهانیان محرز بوده است. اکنون نیز کنگرهی آمریکا تصویب کرده است تا برای ادامه و گسترش عملیات “گنبد آهنین” ۲۲۵ میلیون دلار دیگر در اختیار اسرائیل قرار گیرد!
مجامع اسلامی ایرانیان ضمن دفاع از مقاومت های حق طلبانه مردم فلسطین سیاست دولت اسرائیل در کشتار مردم بی دفاع فلسطین و نیز حمایتهای دولتها و رسانههای غرب و امریکا از رژیم اشغالگر اسرائیل و در اختیار وی قراردادن بودجه و تسلیحات را محکوم میکنند.مقاومت در برابر اشغالگر و دفاع از حق حیات،مشروع ترین وظیفه هر ملت زنده است بنا بر این ما از مقاومت مردم فلسطین دفاع نموده و آن را حق مشروع این ملت زنده میدانیم و افکار عمومی جهان را به حمایت از این دفاع مشروع فرا میخوانیم. برقراری یک صلح همه جانبه و حقوقمند شدن مردم منطقه و محترم شمردن کرامت انسانی آنها از جمله فلسطینی ها تنها راه حل نجات منطقه واین ملت از مدار بسته خشونتی است که تاثیرو پی آمد های جهانی دارد .

۴-با نگاهی به امور واقع در منطقه و در دنیا در سالهای اخیر، به راحتی مشاهده میشود که بها دان به استقلال و آزادی مهمترین کار بایسته است. هر چه ادامۀ حیات رژیمهای فاسد و سرکوبگرو ناقض این اصول، در کشوری طولانیتر، و هر چه میزان انفعال مردم و مدت زمان بیعملی ملت ها طولانیتر، و هر چه میزان تبعیض گروهی بر علیه گروههای دیگر بیشتر، و هر چه مراجعۀ افراد و گروهها و فعالان سیاسی و مدنی به قدرتهای داخلی و خارجی فزونتر که این همه غفلت از استقلال و آزادی خویش است، به همان میزان ابعاد و درجۀ خشونتها و تجاوزها به حقوق بشر و فجایع انسانی هم بالاتر بوده و پیوسته افزونتر هم گشته است. در نزدیکی مرزهای ما، تجربۀ عراق و گروه داعش، چگونگی تشکیل و حمایت های کشور های مداخله گر از آنها مثال واضحی در این باب است.آنچه که مسلم است قدرتهای خارجی و سوداگران جنگ و مرگ، در پیدایش این گونه گروهها نقش داشتهو دارند. ولی از نقش بسیار مهم خود مردم و انفعال آنها هم نباید غافل ماند. ما ضمن محکوم کردن جنایات داعش که تحت عنوان “دین” هر روز با ابعاد وسیعتری علیه مردم بی دفاع انجام می گیرد اعلام میداریم که، هرگاه انسانها به هر تجاوز به هر حقی از حقوق هر انسان، در هر گوشه جهان ،ورای نژاد و جنسیت،ملیت و مذهب و مرام او اعتراض فعالانه میکردند،جهان عرصه خشونت ها و نقض این حقوق نمیشد.دفاع از حقوق باید فراگیر وهمه زمانی و همه مکانی باشد.در منطقه ما،ازدیر باز تجزیه کشورها و تبدیل آنها به اجزای کوچک قابل کنترل و وابسته در دستور کار بوده است و این کار بدون نقض حقوق ملی و فردی امکان پذیر نیست. امروز، در همسایگی ما، بحران عراق و وضعیت فاجعه باری که بدان گرفتار است شاهدی بر این مدعا و هشداری برای تمامی آنها که دل در گرو وطن و استقلال و آزادی آن دارند است
سرنوشت ما و عزیزان ما، در این زمان و در نسلهای آینده، و بلکه حیات ملی ما در گرو این واقعیت حیاتی است که با یادآوری امور واقع در دو سه دهۀ اخیر، و با عبرتآموزی از سرنوشت تلخ مردم عراق و سوریه، افغانستان و لیبی و… بخصوص در رابطه با گروه داعش، ما شهروندان ایرانی، با درآمیختن با افکار عمومی دنیا، به خود و به مردم منطقه و مردم دنیا، گوشزد کنیم که، سرنوشت بدی که به علت انفعال و سکوت، امروزه گرفتار آن هستیم، در آینده بسیار بدتر خواهد شد هرگاه به بیعملی خود ادامه دهیم و برای مشکلات جمعی، جویای راهحلهای فردی باشیم.

هرگاه با خودانگیختگی و با افزایش اعتماد به نفس فردی و ملی، تعداد هرچه بیشتری از خود ما مردم، هرچه زودتر به هرگونه تجاوز، به هر حقی، از هر بشری، اعتراض کنیم، به همان نسبت وسایل خشونتگستری و اسلحهها در دست سرکوبگر، بیاثرتر خواهند شد و باز به همان نسبت جایگزینی این رژیم اصلاحناپذیر، توسط نظامی مردمسالار، صلحآمیزتر و شتابگیرتر و خشونتزداتر خواهد شد.

مجامع اسلامی ایرانیان
مرداد ۹۳

دبیر خانه مجامع اسلامی ایرانیان
dabirkhaneh.mei@gmail.com
سایت مجامع اسلامي ايرانيان
majameeslamiiranian@yahoo.fr

نظر بدهید