در دفاع از اعتصابات سراسری مردم ایران

Nov 18th, 2022 | اطلاعیه ها

تاریخ ایجاد در جمعه, 27 آبان 1401 

 

بیانیه شماره ۹  مجامع اسلامی ایرانیان در دفاع از جنبش مسالمت آمیز مردم
جنبش اعتراضی آزادیخواهانه مردم ایران با مطالبات آزادیخواهانه و استقلال طلبانه، همچنان ادامه دارد. یکی از نگرانی‌های عمده نظام ولایت مطلقه فقیه شکل گیری اعتصابات سراسری و پیوستگی آنها در حمایت از جنبش اعتراضی مردم است. اعتصاب مراکز تجاری، کسبه و نیز صنایع و کارگاه‌های تولیدی روند سرنگونی و تغییر نظام را تسریع می بخشد، همان گونه که در طی انقلاب سال ۵۷ منجر به سقوط نظام استبدادی پهلوی شد. از این رو استبداد حاکم بر ایران می کوشد با دست زدن به انواع خشونت مانع آن بشود. نظام ولایت فقیه اعتراض مردم و اعتصابات را اغتشاش و کار “دشمن” می خواند و با تمام توان می کوشد که جنبش‌ها و اعتصابات به هم نپیوندند. به دنبال فراخوان به اعتصاب ۳ روزه (۲۴/۲۵/۲۶ آبانماه ) و تجمع در سالگرد آبان خونین ۹۸ در بسیاری از شهرهای ایران،از روز سه شنبه کسبه و بسیاری از بازاریان در کلان شهرها و نیز شهرستانها مغازه‌های خود و بازار را بستند وخواستار حمایت از جنبش آزادیخواهانه شدند. جنبش  مردم ایران، در صورت فراگیری و پیوستن همه اقشار جامعه ،از معلم و کارمند،خانه دار، دانشجو و دانشگاهی، کارگر و صنعتگر و… می تواند به خلع ید از استبداد حاکم که با کودتا علیه انقلاب استقرار یافته است منجر شود. این کار اما،مستلزم شفافیت و روشنایی در اهداف و روشهای جنبش است.
انقلاب، دگروگونی و تغییر از وضعیتی به وضعی دیگر است، خشونت زدایی و زیست در آزادی و استقلال است. انقلاب یعنی تغییر ساختارهای استبدادی به دمکراتیک. انقلاب یعنی رهایی از خشونت و زور مستبد تحت هر نامی و عنوانی. انقلاب یعنی زندگی همراه با برخوردار شدن از حقوق ذاتی که همه شهروندان یکسان و برابر از آن برخوردارند. انقلاب یعنی تغییر اقتصاد مصرف محور به اقتصاد تولید محور . انقلاب یعنی رهایی انسان از هر گونه تبعیض و تحقیر. انقلاب یعنی نبود رانت و اقتصاد دستوری. انقلاب یعنی دولت در خدمت مردم و نه در خدمت دین و یا مرام. انقلاب یعنی تغییر قوانین زن ستیز. انقلاب یعنی دوستی، برادری، برابری در حقوق و زیست در آزادی. انقلاب یعنی دوری از روشهای خشونت زا و برگزیدن آگاهانه و فعالانه روشهای خشونت زدا، هدف انقلاب مردم در سال ۵۷  همین دگرکونی و تغییر بود و با کودتای قدرت طلبان “دین سالار” به محاق رفت، اینک جنبش عمومی مردم پیگیر همان ارزشها است.
جنبش کنونی، هر چه شعارهای خود را شفاف تر کند و این شعارها در برگیرنده حقوق همگانی باشند، پیوستن اقشار بسیاری را به خود ممکن می گرداند.
آینده ایران در حرکت امروز و در روشهای بکار گرفته در آن بایستی همچون آینه شفاف قابل نظاره باشد. هشدار که نظام ولایت فقیه با هرترفندی قصد تحمیل خشونت به جنبش را دارد، اما ملت فهیم و دارای فرهنگ ایران که بر توانایی خود تکیه دارد که بر جوانان با شهامت خود تکیه دارد که بر دانش و تجربیات غنی خود تکیه دارد نیازمند رفتار‌های کور خشونت گرا نیست. و این جنبش را با تکیه بر منش آزادی خواهی و استقلال طلبانه خود به سرمنزل مقصود یعنی رهایی از قید استبداد و بند وابستگی می رساند.
اما تغییر باید در درون ایران، توسط مردم ایران و خارج از مداخلات بیگانگان انجام پذیرد.
مجامع اسلامی ایرانیان ضمن حمایت از جنبش آزادیخواهانه مردم، از تمامی کسانی که دغدغه ایران و آرزوی ایرانی مستقل و آزاد و آباد را دارند دعوت می کنند تا با پیوستن به اعتراضات و اعتصابات دایره عمل استبداد حاکم را تنگ و تنگتر نمایند تا با استقرار نظامی حقوقمند که در آن، نهاد دولت از هر دین و مرام جدا باشد تغییر واقعی ممکن شود.
بار دیگر به تمامی نیروهای نظامی و انتظامی که در خدمت رژیم استبدادی، کار سرکوب معترضین را بر عهده دارند یاد آور می شویم که صاحبان اصلی کشور، مردم ایرانند و نه مستبد حاکم. وظیفه آنها حفاظت از کرامت و پاسداری از آزادیها و استقلال کشور و کرامت شهروندان است ونه خدمت به مستبد. امر مستمر تاریخی گواه پایداری ملتها و زوال استبداد است. از سرکوب و اعمال خشونت در قبال معترضین دست بردارید، به جنبش بپیوندید تا تاریخ از شما به خوبی یاد کند.
مجامع اسلامی ایرانیان
چهارشنبه ، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲ برابر با ۲۵ آبان۱۴۰۱
dabirkhaneh@majame.com

 

 

نظر بدهید