بیایۀ مجامع اسلامی ایرانیان در رابطه با جنبش حق طلبانۀ مردم و محکوم کردن کشتار مردم در سنندج

Oct 13th, 2022 | اطلاعیه ها

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 21 مهر 1401 

 

با درود بر روان پاک شهیدان راه استقلا و آزادی ایران
بزرگترین کابوس نظامهای استبدادی شکل گیری اعتراضات مردمی با اهداف شفاف حق طلبانه و گسترش آن با همبستگی و حمایت کارگران و کارکنان صنایع و کارگاه های تولیدی،کسبه و اصناف، دانشگاهیان و فرهنگیان و دانش آموزان، نیروهای انتظامی و دیگر اقشار مردم است.  از این رو می کوشند تا با ایجاد انواع حیله ها از جمله ایجاد ترس از شکل گیری چنین جنبش هائی جلوگیری کنند.
 امروز که در پی جانباختن خانم مهسا امینی، جوانان، زنان و مردان ایرانی، ابتدا حرکتی اعتراضی را علیه حجاب اجباری که ناقض اصول استقلال و آزادی فردی می باشد آغاز کرده بودند ،با مطالبات حق طلبانه گسترده تر ادامه می دهند، ترس به خانه مستبد و عوامل خدمتگذار او رخنه کرده است. بنا بر این با انواع روشها از بکار گیری خشونت تا دستگیری های گسترده، شکنجه و فشار بر بازداشت شدگان برای اعترافات اجباری و… در صدد است تا در جامعه ایجاد ترس نماید. آنچه در زاهدان و بر مردم آن شهر گذشت از این دست ترفند ها است. همچنین بنا بر خبرها و گزارشات منتشر شده در شبکه های اجتماعی و نیز اطلاعات رسیده، در بسیاری از شهر ها از جمله سنندج، دستگاه سرکوب نظام ولایت مطلقه، سرکوب را شدت بخشیده است واز سلاح های سنگین استفاده کرده است .در برخی از شهرها حضور نیروهای امنیتی، بسیج و لباس شخصی ها که اغلب از ارازل و اوباش در خدمت استبدادند را مستقر کرده و شهرها در وضعیت امنیتی قرار دارند.
هموطنان
 راه ممانعت از تکرار فاجعه زاهدان توسط سرکوبگران در سنندج و دیگر شهرهای ایران، گسترش جنبش در تمامی ایران و سراسری کردن و تداوم خشونت پرهیز آن است. اگر خواسته جنبش گران شفاف و بنا بر احقاق حقوق خویش که همانا زیست دراستقلال و آزادی و داشتن وطنی مستقل و آزاد و آباد باشد ، چون حق است پرتوان و ماندنی و زور مستبد و سرکوبگران که ناحق است در مقابل توان حرکت عمومی مردم ناچیزمی گردد و مستبد باید برود تا ملت آزاد و مستقل بماند.
اما، آنانکه به کار سرکوب جوانان، زنان و مردانی که خواسته ای جز اختیار بر سرنوشت خویش در وطنی آزاد از بند استبداد را ندارند، بدانند که عمر ظلم و ناحق کوتاه است و عمر ملتها به درازای تاریخ.
کسانی که شما را به هر دلیل، از مقابله با “اغتشاش گران”، پاسداری از انقلاب و یا توجیهات دیگر به عمل ضد حقوق سرکوب هموطنان خود وامی دارند، دروغ می گویند و در بزنگاه و وقت موعود شما را تنها خواهند گذاشت. بر وجدان خود عمل کنید، سر پیچی از فرمان سرکوب، اقلِ عمل کردن بر حق است و پیوستن به معترضین و مطالبات حق طلبانه آنها کاری است بایسته.
شعارهای جنبش خوشبختانه از مرحله صرفا سلبی به مرحله ایجابی رسیده است و  تا کنون محتوای شعارها نشانگر خواست جنبش برای یکپارچگی ایران وساختن ایرانی مستقل و آزاد است.همین امر آینده جنبش را شفاف و چشم اندازی روشن را پیشاروی جنبش می گشاید و خود این ورشنگری جنبش را به مرحله جدیدتری راهبر می گردد.
دبیر خانه مجامع اسلامی ایرانیان- 21 مهر 1401
dabirkhaneh@majame.com
#زن_زندگی_آزادی #استقلال_آزادی_جمهوری

 

نظر بدهید