بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان در رابطه با جان باختن مهسا امینی در مقر نیروی انتظامی

Sep 17th, 2022 | اطلاعیه ها

تاریخ ایجاد در شنبه, 26 شهریور 1401

 

جان باختن مهسا امینی یکی دیگر از قربانیان خشونت حاکم بر ایران دربازداشتگاه، توسط نیروهای آتش به اختیاری که تحت عنوان گشت ارشاد عرصه را بر مردم تنگ کرده اند، بار دیگر بیانگر این امر واقع است که نظام ولایت فقیه از دین و اخلاق خالی و از زور و تزویر پراست.

مجامع اسلامی ایرانیان ضمن همدردی با خانواده او، این ضایعه را به ملت ایران تسلیت می گویند.

آنچه که امروز این آتش به اختیارها به بهانه “امر به معروف و نهی از منکر” انجام می دهند خود مصداق بارز منکری بزرگ که نقض حقوق ذاتی انسان و کرامت او است می باشد. آنچه که امروز بر ایران حاکم است نه دولت دینی بلکه دین دولتی که هدفی جز بقای استبداد فاسد و فاسد پرور ندارد می باشد.

حاصل بیش از چهل سال  حاکمیت ولایت مطلقه فقیه و دین دولتی ( اسلام فقاهتی) بر ایران، امروز جز نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نتیجه، اختلاس های نجومی از یکسو و فقر روز افزون از دیگر سو، افزایش اعتیاد و فحشا و خودکشی و…چه چیز دیگری است؟

هدف انقلاب مردم ایران درسال57 استقرار حاکمیت ملی بر اساس دو اصل تفکیک ناپذیر استقلال و آزادی بود. آقای خمینی با کودتا علیه انقلاب و رای مردم با توسل به اسلام از خود بیگانه در قدرت، ولایت فقیه و سپس مطلقه آن را به مردم تحمیل و نظامی استبدادی را بنیان نهاد که نمی توانست نتیجه ای جز آنچه که امروز در کشور می گذرد داشته باشد.

نظام ولایت مطلقه فقیه در بن بستی که با فساد و جنایت ایجاد کرده گرفتار است و دست پا می زند و چنگ و دندان نشان می دهد.

نظامی که روی به استبداد می آورد، پایگاه مردمی را از دست می دهد و لاجرم فاسد و برای ادامه حیات نیازمند توسل به زور می شود.

هموطنان، هر روز ادامه این رژیم که ایران و ایرانی را به گروگان گرفته است با خشونتی که اعمال می کند عرصه را بر مردم به ویژه جوانان تنگ تر خواهد کرد و ضحاک وار قربانیان بیشتری خواهد گرفت.

آنچه استبداد از آن واهمه دارد، اتحاد مردم بر محور استقلال و آزادی و بر اساس حقوق در جنبشی عمومی به دور از خشونت است که تنها راه برون رفت از وضعیت پر از خشونت و فسادی است که حیات ملی ایرانیان را به خطر انداخته است. بکوشیم تا اعتراض به نقض حقوق را با محترم شمردن آن همگانی کنیم تا با اتحاد و همبستگی به حیات ننگین نظام استبدادی پایان دهیم.

 اما سخنی با روحانیت و “فقها”،  مهسا امینی بنا بر شواهد و بیانیه نیروی انتظامی، به جرم “بد حجابی”  جهت ارشاد به مقر پلیس برده شده است، در فقه شما، عدم رعایت حجاب که بر وجوب آن ادله محکم و اجماع نیست مجوز قتل نفس است؟ مگر نفرمود که هرکس انسان بیگناهی را بکشد مثل این است که تمامی انسانها را کشته است؟ نباید پرسید « بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَت؟».

با آنچه که طی بیش از چهل سال به نام اسلام دولتی( اسلام فقاهتی) در ایران می گذرد که حاصلی جز بی اخلاقی و نقض حقوق و کرامت انسان، خرافه پراکنی و بدعت و کیش شخصیت، آنچه که شما نیز شاهد آن هستید نداشته است، آیا وظیفه و مسئولیت آنانی که دغدغه دین دارند در قبال این گونه جنایت ها که بنام دین اما با مجوز فقیهان اسلام ستیز انجام می گیرد اعتراض به این وضعیت اسفبار نیست؟  آقایان “علما” سکوت تا کی؟ آیا وقت آن نرسیده است ( اگر دیر نباشد) که با مخالفت با دین دولتی و رها کردن دین از چنگ قدرت، رسالت اصلی آن را به مثابه بیان آزادی که حافظ حقوق و کرامت انسان است یاد آور شوید؟

و اما شما نیروهای نظامی و انتظامی، آیا وظیفه شما پاسداری از حقوق، امنیت و کرامت مردم است یا خدمت به ظلم و جوری که نهایتا دامن خود شما را نیز خواهد گرفت؟ آیا سرپوش گذاشتن به جنایت هایی که اقلیتی آتش به اختیار از میان شما مرتکب می شوند شریک شدن در جنایت آنها نیست؟ شما با اعتراض به نقض حقوق مردم در هر جا می توانید دایره عمل این جانیان را تنگ کنید. با مردم همراه باشید تا به وظیفه و رسالت خود عمل کرده باشید.

 مجامع اسلامی ایرانیان

۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲ برابر با ۲۶ شهریور ۱۴۰۱

 

نظر بدهید