نادر انتظام: این بار باید آب از آب تکان بخورد ، در غیر اینصورت …

Sep 8th, 2022 | مقالات

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 17 شهریور 1401

 

زمانی که آرامش بر قرار است، آب هم از آب تکان نمی خورد، ما می توانیم با آرامش خاطر شنا کنیم، به رودخانه بزنیم، آن روز آب هم آرام است.

اما امروز در این سرزمین آخوند زده ، یا دیگر آب نیست و اگر ته ماندیی هم هست، دیگر مایه حیات نیست!.

هموطن گرامی، ملاحظه کردید؟ دیروز که، آب از آب تکان نخورد و پدیده ایمان، اخلاق، اعتقاد، آبرو، حیثیت، شخصیت، اعتبار، سرفرازی و ثروت یک ملت به فنا رفت و ما ایستاده نابود و در دریای طوفان زده ولایت فقیه غرق شدیم چه بر سر این ملت و این آب و خاک آمد ؟

اگر ملتی بپذیرد که امروز همان ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ است که، با دروغ آقای رفسنجانی ( که خود بهای آنرا در استخر پرداخت ) که، شوم ترین سر نوشت را با انتخاب یک رهبری که، خود صادقانه ؟ گفت : ” با انتخاب من به حال این ملت خون باید گریست ” رقم زد و هنوز این ملت و منطقه در حال خون گریستن است، آب از آب تکان نه خورد، و بار دیگر یک غیر ایرانی را به مقام حرامی بنام رهبر به این ملت خود بخواب زده تحمیل کنند وای بر آن ملت.

عقل سلیم می گوید : اگر این ملت جمهوریت را انتخاب ولو به نا حق اسلامی را هم به آن افزوده باشند دیگر رهبری نا مشروع ولایت فقیه که امروز بر عقب افتاده ترین کشور جهان نیز حاکم نیست چه معنا دارد؟ چه باید کرد؟

با توجه به اینکه برای آنها که درد این سر زمین را دارند دیگر خونی نمانده، تا بر زمین ریخته شود، دیگر برای این ملت و بخصوص نسل جوان بی حال و بی آینده و فردائی بی خاک چه می توان کرد؟

گرچه هیچ امیدی به آن نسل نری که خفت رفتن به استادیوم ورزشی بدون خواهر و مادر و همسر و دختر خود را می پذیرد نیست !

اما، صفحات پر افتخار ایران عزیز نشانگر وجود زنان و مردانی است که، در آخرین لحظات، قبل از سقوط سر زمین شان بدست اجنبی بپا خواستند و ایران را نجات دادند. من افتخار خدمت به این گرانمایه ها را در جبهه داشته ام، امیدوارم این بار نیز ضربه ای دیگر.

به امید بیداری و تفکر .

ششم سپتامبر ۲۰۲۲ . نادر انتظام

 

نظر بدهید