بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان در پشتیبانی از جنبشهای حق طلبانه مردم ایران

Jun 13th, 2022 | اطلاعیه ها

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 23 خرداد 1401

 

بیا بیرون هموطن حقتو فریاد بزن

اشراف آحاد مردم به حقوق پنجگانه شامل حقوق بشر،حقوق شهروندی،حقوق ملی،حقوق جامعه به عنوان بخشی از جامعه جهانی وبالاخره حقوق طبیعت و رعایت کردن و احترام به آنها، برای رسیدن به یک نظام سیاسی مبتنی بر حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از امور بدیهی و لازم است. از جمله ابزار ها برای ابراز این حقوق حضور مردم در صحنه و خواهان بر خوردار شدن از آنها است و لازمه این امر هماهنگی بین تمامی اقشار و اصناف و طیف های اجتماعی،فرهنگی و سیاسی است.

از این رو، هماهنگی بين جنبشهای سياسی و مدنی و صنفی حول محور خواسته های حق طلبانه بر مبنای اصول استقلال و آزادی در برهه كنونی كشور از اهميت بسيار بسزايی برخوردار است. در این روزها شاهد اعتراضات گسترده بازنشستگان و بازاریان و کارگران می باشیم. معلمان در ماههای اخیر اعتراضات گسترده‌ای جهت احقاق کرامت انسانی و معیشتی و دفاع از همکاران در بند خود را در سراسر کشور برپا کرده اند که همچنان ادامه دارد.

در جنبش معلمان شعار هاي بسيار دقيق و هدفمندی تكرار مي شود

معلم معلم حقتو فرياد بزن

هموطن هموطن حقتو فرياد بزن

درس امروز معلم : وحدت دانشجو و معلم

درس امروز ما ، آزادی آزادی

این شعار ها نشانگر اين امر است كه جنبشهای مدنی كشور از چنان بلوغی برخوردارند كه امر مهم خواهان ” حق ” خود شدن، را محوری می دانند و پيوند بین جنبشهای معلمان و دانشجویی و دیگر اصناف و گروهها را درامر ایجاد جنبش همگانی وسراسری ضروری می دانند.

جای دارد که این خواسته را تعمیم داده و بر پیوند همه جنبشها ( جنبش زنان ، کارگران ، کارمندان ، دانشجویان ، دانش آموزان ،باز نشستگان ،ارتشیان ….)حول محور حق طلبی و استقلال و آزادی برای وطن و‌هموطنان تاکید شود چرا که این اتحاد است که خمیر مایه استحکام و پیوند کل جامعه ایران را سبب می شود و‌همچون سدی آهنین مانع گسسته شدن صف مبارزان توسط فشار نظام ولایت فقیه ،عمل خواهد کرد .

از اینرو بر همه آحاد جمهور مردم ایران است که به این جنبشها پیوسته دعوت به اعتراض و تحصن و راهپیمایی آنها را قبول و صف مبارزه آنها و همدیگر را با حضور فعال خود تقویت نمایند.

دفاع از حقوق از دست رفته و زندگی بر اساس برخوردار شدن از حقوق، حق هر شهروند ایرانی است.

استبداد حاکم بر ایران مانع رسیدن به حقوندی و کرامت انسانی است.

ما مجامع اسلامی ایرانیان از همه جنبشهای آزادیخواهی و استقلال طلبی و حق طلبی دفاع می کنیم و پشتیبانی خود را از دعوت به جنبهشای اعتراضی به دور از خشونت در سراسرکشور به ویژه اعتراضات سراسری درحال انجام و فعال معلمین کشور و بازاریان اعلام می داریم و صدا و پژواک حق طلبی آنها می باشیم.

۲۳ خرداد ۱۴۰۱ مجامع اسلامی ایرانیان

dabirkhaneh@majame.com

 

نظر بدهید