مهران مصطفوی: مسئله اختلاف دیگر ربطی به مسئله هسته ای ندارد

Apr 6th, 2022 | مصاحبه ها

تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 17 فروردين 1401 

 

مهران مصطفوی در این مصاحبه میگوید که در مذاکرات مسائل مربوط به تعهدات هسته ای ایران رفع شده است و در این مورد توافق حاصل شده است. مسائل باقی مانده که مهمترین آن قرار گرفتن سپاه در لیست سازمانهای تروریستی است مورد اختلاف هستند

سپاه هم در لیست تروریستی قرار دارد و هم در لیست تحریمها. ایران از آمریکا خواسته است که سپاه از این لیست خارج شود و در مقابل امریکا خواسته است که

 

نظر بدهید