مشارکت مردمی و خشونت‌ زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، سخنرانی علی صدارت (٧)

Mar 23rd, 2022 | مصاحبه ها

تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 03 فروردين 1401

 

نظر بدهید