مشارکت مردمی و خشونت‌ زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، سخنرانی علی صدارت (٨)

Mar 29th, 2022 | مصاحبه ها

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 09 فروردين 1401

 

نظر بدهید