حد اقل دستمزدها و فقر فزاینده زحمتکشان – مصاحبه مرتضی عبدالهی با جهانگیر گلزار

Mar 27th, 2022 | مصاحبه ها

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 07 فروردين 1401

 

نظر بدهید