مشارکت مردمی و خشونت‌ زدا در مدیریت دوران گذار و انتقال حاکمیت، سخنرانی علی صدارت (۶)

Mar 15th, 2022 | مصاحبه ها

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 24 اسفند 1400

 

نظر بدهید