موفقیت یا شکست/ آخرین اطلاعات دربارۀ مذاکرات برجام در وین، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی

Mar 5th, 2022 | مصاحبه ها

تاریخ ایجاد در شنبه, 14 اسفند 1400

 

در این مصاحبه مهران مصطفوی اول توضیح می دهد که علت گرفتن مرکز هسته ای چرنوبیل با زاپرواژیا یکی نیست. چرنوبیل از سال 2000 کار نمی کند در صورتی که زاپرواژیا بزرگترین مجتمع هسته ای اروپاست و حدود 20 ردصد برق اوکرائین را تامین می کند. در قسمت دوم به موضوع تحول برجام می پردازد.

نظر بدهید