فوران نژاد پرستی در گزارشگران جنگ اوکراین – محمود دلخواسته

Mar 1st, 2022 | مقالات

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 10 اسفند 1400

 

گزارشگر سی بی اس می گوید:

<با تمام احترامی که قائلم هستم باید بگویم که اینجا (کیف، پایتخت اوکراین) مانند افغانستان و عراق نیست که دهها سال است برخورد ادامه داشته است. اینجا (کشوری است) که تقریبا متمدن است، تقریبا شهری اروپایی است -باید کلماتم را با دقت انتخاب کنم- که تو انتظار نداشتی یا امید که این (جنگ) اتفاق بیافتد. ( 1)

البته ایشان بعدا مجبور شدند معذرت بخواهند، البته اینگونه معذرتها نه به این معنی است که از باور و نظر خود شرمنده شده است بلکه از اینکه خود واقعی را لو داده است معذرت می خواهند.

گزارشگر دیگری نوشت:

<امری غیر قابل تصور برای آنها (اوکراینی ها) رخ داد. این یک کشور در حال توسعه نیست. اینجا اروپاست.> (2)

گزارشگر روزنامه معروف دیلی تلگراف در انگستان نوشت:

<آنها (اوکراینی ها) بنظر می رسد که شبیه ما هستند. این آن چیزی است که شوکه آور است. جنگ دیگر چیزی نیست که با دیدن مردم فقیر و دور افتاده اتفاق بیافتد. برای هر کسی می تواند اتفاق بیافتد.>

خبر نگار تلویزیون 24 ساعته فرانسه، کانال بی اف ام، گزارش کرد:

<ما در مورد سوریه ای هایی که از بمبهای رژیم مورد حمایت پوتین فرار می کنند، صحبت نمی کنیم. ما در مورد اروپایی هایی که شبیه ما هستند و برای نجات جانشان با ماشین (شهرشان) را ترک می کنند صحبت می کنیم.> (3)

معاون دادستان اوکراین به مصاحبه گر بی بی سی می گوید:

“این برای من مسئله ای بسیار عاطفی می باشد. من اروپایی ها را می بینم که با چشمان آبی و موهای بور کشته می شوند.” (4)

روی دیگر سکه این سخن این است که کشته شدن کسانی که چشم آبی و موبور نیستند، مسئله عاطفی زیاید ایجاد نمی کند.

گزارشات می گویند که ارتش اوکراین، دانشجویان سیاهپوست نیجره ایی که برای تحصیل به اوکراین آمده و حال مانند بسیاری دیگر از اوکراینی ها از بمباران می گریزند، را نظامیان اوکراینی اجازه نمی دهند که سوار قطاری برای ترک کشور شوند و می گویند که باید به آخر صف بروند، چرا که اول باید اوکراینی ها سوار قطار شوند. (5)

این کافی نیست. کشور لهستان نیزی که مرزهایش را برای جلوگیری از ورود پناهندگان خاورمیانه سیم خاردار کشیده است، درهایش را به روی پناهندگان اوکراینی باز کرده ولی مانع ورود دانشجویان سیاهپوست که ار اوکراین مشغول تحصیل هستند به کشور خود می شود. (6)

نیمه نگفته این گزارشات این است که هنوز با وجود دهها سال مبارزه با نژاد پرستی، در غرب، هنوز، خون سفید پوست چشم آبی و مو بور از خون دیگر رنگها رنگین تر است. البته در این گزارشات تقریبا بخش نیمه ناگفته ای وجود ندارد و نیاز نیست تا با استفاده از علم هرمونیک آن بخش را استخراج کنیم. چرا که گویندگان آن، طوفان هیجان سبب شده است تا آن بخش پنهان ذهن و باور و شخصیت خود را در سینی نقره ای به خواننده تقدیم کنند.

در واقع این نوع رفتار و واکنش در میان نخبگان جوامع غرب که اصولا باید در میان روشنفکر ترین، مترقی ترین و ضد نژاد پرستی ترین اقشار جامعه می باشند، حضور بسیار گسترده تر آن را در میان دیگر اقشار جامعه که فاقد آن تحصیلات و تجربیات این قشر می باشند را گزارش می کند.

این واقعیت به ما یاد آوری می کند که نژاد پرستی با وجودی که اروپا را به خاک و خون کشید و با وجود مبارزات دامنه دار بر ضد نژاد پرستی و موفقیتهای نسبی، نه تنها هنوز زنده و فعال است، بلکه در سالهای اخیر در درون گفتمانهای راست و راست افراطی شروع به بازگشتی تهاجمی کرده است. البته این واقعیت را بیشتر هموطنانی که در غرب نه زندگی توریستی و یا حبابی، که زندگی واقعی دارند می دانند، ولی هموطنان داخل ایران که بیشتر نگاهی ویترینی به غرب داشته و وارد این فروشگاه نشده اند، ممکن است با این واقعیت آشنا نباشند.

چه باید کرد؟

البته هر فرد، در هر جایی که هست باید کوشش در مبارزه با نژاد پرستی کند و این مبارزه را از خود و درون خود و باورهای خود شروع کند. بخصوص با نوع غربی نژاد پرستی که از اوائل قرن بیستم در شکل اسطوره نژاد آریایی (واقعا غم انگیز است دیدن شاعرانی که در حضور دیگران با هیجان از نژاد آریایی سخن می گویند و دیگرانی برای آنها کف می زنند. یعنی افتخار به نژادی افسانه ای که حتی نژاد پرست ترین ها و ضد خارجی ترین ها در غرب به خود اجازه نمی دهند که اینگونه در ثنای آن شعر بسرایند. چرا که می دانند که اینگونه ستایش کردنهای نژادی به کوره های آدم سوزی منجر شد.) وارد وطن شد و به همزیستی اقوام ایرانی که در طی هزاران سال در یکدیگر تنیده شده اند صدمه زد و می زند.

دیگر اینکه باید خانه امان را در یابیم و از بند استبدادیان غارتگر رهایش کنیم و در این کوشش، خود را با فرهنگ حقوندی و حقوقی که همه زمانی و همه مکانی و همه کسانی می باشند و از تمامی مرزهای ساخته قدرت، از رنگ و نژاد گرفته تا جنسیت و ملیت و قومیت و طبقه عبور می کند هر چه بیشتر آشنا کنیم. ایران عرفان و عشق و زیبایی و یکرنگی و به سخن دیگر، ایران مستقل و آزاد را تنها چنین ایرانیانی می توانند واقعیت ببخشند.  

(1)

https://nypost.com/2022/02/26/cbs-news-charlie-dagata-apologizes-for-saying-ukraine-more-civilized-than-iraq-afghanistan/

(2)

https://twitter.com/arwaib/status/1497901710827835398?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497922526361628672%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rudaw.net%2Fenglish%2Fworld%2F28022022

(3)

https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/ukraine-war-reporting-racist-middle-east-1235100951/

(4)

https://www.ndtv.com/world-news/twitter-erupts-over-racist-coverage-of-ukraine-war-2794234

(5)

https://www.africanews.com/2022/02/28/russia-ukraine-conflict-africans-face-racial-discrimination-in-ukraine//

(6)

https://www.africanews.com/2022/02/28

 

نظر بدهید