بررسی مشکل انرژی در ایران و برخی راه حل های آن، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با جهانگیر گلزار

Sep 24th, 2021 | مصاحبه ها

 برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید