مقاومت پنجشیر و قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و اثرات آن در منطقه، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ژاله وفا

Sep 14th, 2021 | مصاحبه ها

  برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید