ویروس ولایت مطلقه فاجعه آمیزتر از ویروس کرونا، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت

Aug 18th, 2021 | مصاحبه ها

    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید