کسری بودجه و استقراص داخلی و حراج ثروت‌ های ملی مشخصه های بودجۀ دولتی ۱۴۰۰، مصاحبه با ژاله وفا

Aug 11th, 2021 | مصاحبه ها

        برای  شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید