پیروزی مردم در رفراندمی دیگر (انتصابات خرداد ۱۴۰۰)، ما توانا هستیم: مصاحبه حسین جواد زاده با علی صدارت

Jul 9th, 2021 | مصاحبه ها

برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید