مناظرۀ « نامزد های ریاست جمهوری »، نماد ناتوانی و ورشکستگی رژیم ولایت فقیه، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا

Juin 16th, 2021 | مصاحبه ها

     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید