پیام مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

Apr 30th, 2021 | اطلاعیه ها

karegaranاول ماه مه مصادف با روز جهانی کارگر است. در این زمان و در پی تحول تولید و ابزار کار، طیف وسیعی از جوامع بشری در زمرۀ کارگر قرار می گیرد. طیفی که نمی تواند تمامی حاصل کار خویش را مالک شود و بخش عمده ای از آن، به سرمایه تعلق می گیرد. برای نزدیک کردن تقسیم حاصل کار به عدالت، راهی جز همبستگی گارگران و تلاش برای رسیدن به آن متصور نیست. در عمل، تشکیل سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری اولین قدم در این راه می باشد. تولیدات حاصل کار کارگر است، در کشوری که حاکمان محور اقتصاد را بر مصرف و واردات متمرکز می کنند، علاوه بر وابسته کردن کشور به تولیدات خارجی، محیط کارگری را هم تضعیف کرده و نقش کارگر را در اقتصاد ضعیف می گرداند و کارگر نمی تواند در تلاش برای ایفای حقوق خویش تأثیر گذار باشد. بنابراین، برای احقاق حقوق خویش، کارگران در کنار دیگر گروه های اجتماعی باید در تلاش رسیدن به جامعه حقوند و برخوردار از حقوق بکوشند.

کارگران گرامی روز کارگر بر شما مبارک باد. مردم ایران به ویژه کارگران و قشر کم درآمد حتی با درآمدمتوسط این روزها وضعیت سختی را می گذرانند. با ادامه یافتن اقتصاد مصرف و رانت محور و فساد حاکم بر آن وضعیت معیشت کارگران و اقشار کم در آمد کشور همچنان ادامه نقض آزادی و استقلال فردی ایرانیان از جمله موجب محروم شدن کارگران از تشکلات و سندیکاهای مستقل که مدافع حقوق آنها باشد شده است. فساد ناشی از رانت و “خصوصی” سازی کارخانجات و کارگاه ها وسپردن آنها به دست مدیران نالایق، وضعیتی را به وجود آورده است که در مواردی به تعطیلی آن و یا عدم پرداخت مستمری و بعضا بیکاری بسیاری از کارگران از قبیل نیشکر هفت تپه، هپکو ،لاستیک سازی و… گردیده و درصد بزرگی از کارگران را با مشکلات معیشتی روبرو کرده است.

با اوج گیری تورم، اضافه حقوق ۳۹ درصدی سال ۱۴۰۰ نمی تواند کمبود درآمد خانوراها برای مخارج زندگی آنها را ممکن سازد . آمار می گوید که درآمد حد اقل حقوق بگیران کفاف ۱۵ روز زندگی آنها را در ماه ممکن می کند. به عبارت ساده کارگران ۴ میلیون تومان حقوق و مزایا می گیرند و مخارج خانواده ۴ نفره آنها به تناسب اینکه در شهرهای بزرگ و یا کوچک زندگی می کنند بین ۷ تا ۹ میلیون تومان می باشد.

حق هر انسان است که از امنیت قضایی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برخوردار بگردد . حق هر شهروند است که در نبود فقر زندگی حقوقمندی داشته باشد . حق ایرانیان است که در استقلال و آزادی و در نبود تنش زندگی کنند . جامعۀ حقوند همواره بیاد میاورد که تنها با تلاش و کار ، سرمایه واقعی ایجاد میشود و بیاد میاورد که کارگران نیاز به شرایط خوب برای تولید دارند، بیاد میاورد که هر زحمتکش یک انسان و یک شهروند است که حقوق دارد، بیاد میاورد که بعنوان کارگر نیاز به سندیکاهای غیر دولتی از منتخبین خود دارد تا از حقوق کارگران ‌مقابل کارفرمایان خصوصی و دولتی دفاع کند.

جامعه ایرانی برای دفاع از حقوق خود و مخصوصا دفاع از حقوق زحمتکشان کشور، صحیح است که در انتخابات پیش رو شرکت نکرده و با خلوت گذاشتن خیابانها و حوزه های رای گیری در روز موعود اعتراض خود را به این همه ظلم و فساد ابراز کند .

سال ۱۴۰۰ می تواند سال تحول بگردد اگر از حقوق خود در مقابل استبداد حاکم دفاع کرده و خواهان زندگی در استقلال و آزادی بگردیم .

مجامع اسلامی ایرانیان – اول ماه مه ۲۰۲۱

dabirkhaneh@majame.com

نظر بدهید