خانم فائزه هاشمی، بس کنید! پدر شما فاجعه ای برای وطن بود، از محمود دلخواسته

Apr 18th, 2021 | مقالات

Dekhasteh-Ma-1 در چند هفته اخیر شاهد حضور گستردۀ خانم فائزه هاشمی در رسانه های خارج از کشور هستیم و موج زده شدن بعضی از هموطنان.
به همین جهت قدری به مصاحبه های ایشان گوش دادم و دیدم که با زرنگی کامل سعی دارند همان کاری را با پدرشان و کارنامه اشان انجام دهند که آقای رضا پهلوی (البته با هوش و زرنگی بسیار کمتر) با پدرش. و آن اینکه همانگونه که آقا رضا از دوران پدرش، دوران طلایی ترسیم می کند، ایشان اینکار را در بارۀ پدر خود انجام می دهند. این روش هیچ نیست جز فریب دادن مردم، آنهم با زبانی چرب و نرم. و الحق که ایشان از چنین زبانی بر خوردار هستند و چه خوب بود اگر این استعداد به کاری خوب گرفته می شد.
البته هیچ فرزندی مسئول جنایت ها، خیانت ها و فسادهای پدر و مادر نیست، ولی وقتی فرزند، سعی در پنهان کردن و نفی کردن و پوشش دادن به آنها می نماید، مسئولیت اخلاقی در آن جنایت ها، خیانت ها و فسادها پیدا می کند.
جمال صفری، محققی که جلد ١٨ کتاب ایشان در مورد مصدق، ماه قبل انتشار یافت، کاری مهم انجام داد و آن انتشار کوشش بعضی از فرزندان شکنجه گرانی که در دوران دیکتاتوری در آرژانتین، جنایت های پدران خود را فاش کرده و در اختیار مردم گذاشته و اینگونه به وظیفه اخلاقی خود عمل کرده بودند، است.  یعنی درست عکس کاری که خانم فائزه رفسنجانی به آن مشغول است.
خانم فائزه هاشمی! واقعیت پدر شما چیست؟ واقعیت ایشان به ما می گوید که:
پدر شما یک جنایتکار، یک خائن به وطن و افسد الفاسدین بود:
– ایشان نقشی اساسی در جلوگیری از پایان جنگ در خرداد ۱۳۶۰ بازی کرده و موافقت آقای خمینی با پایان جنگ را به مخالفت تبدیل کرد.
– ایشان نقشی اساسی در باز سازی استبداد در بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بازی کرد.
– ایشان نقشی اساسی در کودتای خرداد ۱۳۶۰ بازی کرد.
– ایشان نقشی اساسی در اعدام های فله ای بعد از کودتا ۱۳۶۰ که در بعضی از شب ها ۵۰۰ الی ۶۰۰ نفر را اعدام می کردند، بازی کرد.
– ایشان نقشی اساسی در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بازی کرد.
– ایشان نقشی اساسی در ایجاد مافیاهای نظامی- مالی بازی کرد.
– ایشان نقشی اساسی در حقنه کردن یک روضه خوان بعنوان ولی فقیه، با جعل نامه و نقل قول از آقای خمینی بازی کرد و آخر کار هم قربانی بی خردی خود شد و بدست رفیق پنجاه ساله به قتل رسید.
– ایشان نقشی اساسی در ترورهای گستردۀ مخالفان در داخل کشور و اروپا بازی کرد و اروپا را به شکارگاه خود تبدیل نموده و اگر دادگاه میکونوس و نقش بنیادی آقای ابوالحسن بنی صدر در آن نبود، آن کشتارها ادامه یافته بود.
– ایشان و آقای خامنه ای بودند که از طریق فرستادۀ خود، به سرهنگ نورث پیام داده بودند که برای اینکه آنها در قدرت دست بالا را حفظ کنند، ایران باید در جنگ ایران و عراق شکست بخورد و شکست ایران در آن جنگ با عراق را مهندسی کردند.
– ایشان و آقای خامنه ای بودند که بنابر خاطرات مک فارلین، از طریق دیوید کیمچی، افسر ارشد موساد، به دولت ریگان پیام داده بودند که در مقابل حمایت آمریکا از آنها، حاضر هستند که خمینی را زهر کش کنند و این آمریکا بود که نپذیرفته بود.
– ایشان بودند که …
خلاصه اینکه:
خانم فائزه هاشمی! شما با یک اقیانوس آب کوثر نمی توانید خیانت ها، جنایت ها و فسادهای پدرتان را پاک کنید. شما مسئول اعمال پدرتان نیستید، ولی زمانی که نه تنها سعی در سانسور کردن آن اعمال نموده، بلکه سعی در قهرمان ساختن از پدرتان می کنید، مسئولیت اخلاقی در کارهای ایشان پیدا می کنید.
بیایید و شجاعت و صداقت و فراست آن دختران شکنجه گران آرژانتینی را پیدا کنید و آنچه را که از پشت پرده در بارۀ آن فسادها و جنایت ها و خیانت ها که انقلاب را به ضد انقلاب تبدیل کرد، می دانید، به عنوان انجام حداقل وظیفه، برملا کنید.

نظر بدهید