مشکل ساز تر بودن سیاست جو بایدن برای علی خامنه ای، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

nov 14th, 2020 | مصاحبه ها

 برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید