علی صدارت : تحلیل روانشناختی بخشی از جامعه ایرانیان-1

Jul 4th, 2014 | Non classé, مقالات

Sedarat-Ali-1

پندار، کردار و گفتار هر انسانی از شرایط روحی روانی آن انسان متاثر است.

جامعه و ملت از مجموعۀ این انسانها تشکیل میشود و به این ترتیب حالات روحی/روانی/عصبی اعضای جامعه، در رفتارشناسی آن جامعه/ملت تاثیرگذار است.

سرنوشتی که جامعه ایرانی دچار آن است و رفتاری که با ملت میشود، بسیار مشابه  آنی است که در زندانها برای زندانیان سیاسی اتفاق می افتد، منتها در زندانها با شدتی بیشتر.  در خود زندانهای سیاسی هم، برخورد با همۀ زندانیان یکسان نیست و سرنوشت آنها هم متفاوت است.

میزان خشونت در درون و در بیرون زندانها که از هم تاثیرپذیر و برهم تاثیرگذار هستند،  با تمرینهای مستمر و عملی در روشهای تشخیصی و درمانی ارائه شده در این مطالعه، میزان خشونت در جامعه (چه در داخل و چه در خارج زندانها) کاسته می‌شود، و اسلحه  در دست سرکوب‌گر بی‌اثر می‌گردد. با این مطالعه می‌توان علت و ریشۀ رفتار جامعۀ استبدادزده  را تشخیص داد و به درمان آن پرداخت. در عین حال، نتیجۀ این مطالعه و این روش بکار زندانیان سیاسی می‌آید که از این راه نیز بتوانند توان استقامت خود را در مقابل سختی‌ها بالا ببرند. به این ترتیب است که با بی‌اثر کردن اسلحه در دست سرکوب‌گر (برای همۀ ما زندانیان سیاسی ایرانی، در داخل و در خارج زندانها) به زدودن خشونت می‌توان پرداخت. برای استقرار و استمرار مردمسالاری،  ابتکار و تدبیر برای خشونت‌زدائی، بسیار بیشتر موثرتر است از خشونت‌گریزی و یا حتی خشونت‌پرهیزی.

هرگونه تلاش هر کدام از ما و همۀ ما مردم در خشونت‌زدائی (هر چقدر هم که آن تلاش در ظاهر کوچک به نظر بیاید) در داخل و یا در خارج کشور و در درون و یا در بیرون زندانهای سیاسی، و در هر کجا که قرار گرفته باشیم، به امنیت جانی و روانی هموطنان (چه در داخل و چه در خارج زندانها) کمک خواهد کرد.

 

(علی صدارت : تحلیل روانشناختی بخشی از جامعه ایرانیان. قسمت اول مصاحبه با آقای حسین جوادزاده، رادیو عصر جدید-پنجشنبه 22 خرداد 1393  برابر با 12 ماه جون 2014)

 

 

نظر بدهید