سازماندهی مدیریت مردمی صدا و سیما در گذار از استبداد رژیم ولایت مطلقه، به نظام مردم‌سالاری، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی صدارت (٢)

oct 9th, 2020 | مصاحبه ها
                                                                              برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید