قیام رعایا فرمانبر در برابر پادشاه مستبد تایلند

Sep 29th, 2020 | مقالات

Shafie-Ali-1

ترجمه تحلیلی از مجله اشپیگل شماره 40 بتاریخ 28 سپتامبر تا 5 اکتبر 2020

نویسنده: Katrin Kuntz

مترجم: علی شفیعی

تحلیل: در کشور تایلند اعتراضات علیه حکومت و پادشاه آن کشور افزایش یافته است. منع و حرام بودن انتقاد به حاکمیت مطلقه شاه در تایلند شکسته شده و دیگر غیره قابل مهار گشته است.

جوانان تایلند ترس خویش را کنار گذاشتند: حدود 20 هزار انسان بتازگی برای مردم سالاری بیشتر جهت اعتراض به خیابانها آمدند. خواسته آنان این است که پادشاه نفوذ خویش در امور سیاسی آن کشور را باید محدود کند.

صاحبان قدرت در تایلند مدتهای مدیدی نارضایتی های مردم را نادیده میگرفتند. این امر از این جهت امکان پذیر بود، زیرا که منتقدین رژیم را مجازاتهای سخت تهدید میکرد. ولی در حال حاضر هیچ دولتی قادر نیست، دهها هزار دانش آموز و دانشجو را دستگیر و به زندان اندازد.

در تایلند یک مردم سالاری پو شالی که تنها اسم دمکراسی و نه رسم آنرا دارد، حکومت را اداره میکند. افرادی که در راس دولت آن در کشور قرار دارند، همگی در گذشته فرماندهان نظامی بودند. برای مثال رئیس نظامیان کودتا گر در مقام نخست وزیری کشور قرار دارد.

حکومت، که تمامی خشم و عصبانیت مردم متوجه آن است، بشکل تنگاتنگ با پادشاه همدستی میکند و تنها از او فرمان میبرد. نخست وزیر تایلند عملاً فرمانبرداری از پادشاهی میکند که بیشتر اوقات زندگی خود را در کشور آلمان سپری میکند و بطور شدیدی معتاد به ریخت و پاش کردن پول و خوشگذرانی است.

نام پادشاه، ماها واجیرالونگ کورن است. او صاحب 35 هواپیما و هلیکوپتر خصوصی است. البته هزینه آنها از پول مالیات های مردم تایلند تأمین میشود. البته ایشان هیچ مشکلی در نشان دادن گرایشات مطلقه و العنانی خویش ندارد ( و بار دیگر در قصر خود قانون چند همسری را وضع و اجرا میکند.) علاوه بر این، با وجود آنکه حاکمیت مطلقه در تایلند از سال 1932 بطور رسمی الغاء گشته است، از آن زمان تا کنون هیچ پادشاهی اینهمه قدرت که او دارد، تا بحال نداشته است. برای مثال او تمامی ثروت های عظیم سلطنتی را در اختیار دارد، طوریکه حتی در درون ارتش آن کشور یک گردان نظامی شخصی مخصوص خویش دارد.

( دقیقاً شبیه به همه حاکمان مطلقه در دیگر جاهای دنیا، مثل خاندان شاه در ایران گذشته که گردان سلطنتی خاص حفاظت از خود را داشتند و خمینی و خامنه ای که پس از انقلاب، سپاه پاسداران انقلاب درست کردند تا گردان ویژه نظامی حافظ قدرت مطلقه خویش را در ایران در اختیار دارند: مترجم )

در ابتدای سال 2020 وقتی دولت حزب مخالف خویش بنام Future Forward را ممنوع اعلام کرد، اولین نشانه های مقاومت در برابر خویش را تجربه کرد. مردم غارت شده توسط پاندمی و پیامدهای آن بشکل دسته های چندین هزار نفری در حال حاضر طغیان کرده اند.

هنوز تا جائیکه امکان پذیر بوده قصر پادشاهی و حکومت دست نشانده او واکنش از خود نشان ندادند. صاحبان قدرت میدانند که منع و حرام ایستادگی در برابر شاه مطلقه شکسته شده و دیگر قابل مهار و کنترل نیست.

اگر جنبش اعتراضی توسعه پیدا کند، یا حکومت فعلی از کار کنار خواهد رفت، در این صورت بایستی انتخابات جدیدی برقرار کنند. ولی خطرناک زمانی خواهد شد که قصر شاهی نظامیان را وارد عمل کند یا آنکه نظامیان بطور خود سر، دست به کودتا زنند تا بار دیگر نظم جانب داری از مقام شاه و سلطنت را با خشونت به مردم تایلند تحمیل کنند. آنزمان احتمال میرود نظام استبدادی در تایلند پیروز گشته است.

نظر بدهید