صنایع اتمی و تبعات آن تنها سرپوشی جهت غارت ایران برای علی خامنه ای، مصاحبۀ تلویزیون میهن با مهران مصطفوی/ ما ٨٠ و چند میلیون ایرانی مسئول جنایت هسته ای رژیم ولایت فقیه هستیم

sept 2nd, 2020 | مصاحبه ها

     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید