ارزیابی سیاست گشایش اقتصادی حسن روحانی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا

août 28th, 2020 | مصاحبه ها

  برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید