وضعیت صنعت نفت در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (٣)

juil 28th, 2020 | مصاحبه ها

   برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید