پیام رفسنجانی – خامنه ‌ای به ریگان: ایران باید در جنگ با عراق شکست بخورد، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمود دلخواسته

juil 28th, 2020 | مصاحبه ها

                 برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید