وضعیت ایران و منطقه و دنیا و بعضی راه حل ها، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با علی صدارت در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی

juil 17th, 2020 | مصاحبه ها

   برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید