انفجار نطنز و مکانیزم ماشه و تحریم تسلیحاتی ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

juil 11th, 2020 | مصاحبه ها

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید