بیماری جهانگیر ویروس کرونای ٢٠١٩ و وضعیت بازار انرژی در جهان و ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (١) و (٢)

juin 11th, 2020 | مصاحبه ها

 برای شنیدن بخش دوم این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید