به بهانۀ قتل جرج فلوید برای نگرشی از منظر حقوقی به خشونت های سلطه گران، مصاحبه رادیو عصر جدید با علی صدارت (پزشک)

juin 11th, 2020 | مصاحبه ها

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید