رسانه‌ های شخصی و جنگ روانی/ شورش و جنگ و تخریب یا جنبش صلح و سازندگی در پسا کرونا؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت در رادیو عصر جدید

mai 16th, 2020 | مصاحبه ها

    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید