حداقل کارمزد و افزایش فقر در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با جهانگیر گلزار

mai 16th, 2020 | مصاحبه ها

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید