ویروس کرونا و شیعه خرافی و رنسانس در شیعه، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته

avr 30th, 2020 | مصاحبه ها

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید