در مورد وژدان احساسی/ آگاهی از خلقیات خود و دیگران در مدیریت بحران کرونا، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی صدارت

avr 8th, 2020 | مصاحبه ها

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید