مدیریت بحران های ساخته شده توسط رژیم ولایت فقیه، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت (پزشک)

mar 16th, 2020 | مصاحبه ها

 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید