چرایی تحریف تحقیق نیویورک تایمز در بارۀ گروگانگیری توسط بی بی سی فارسی و دروغ پراکنی در بارۀ قسمتی از تاریخ، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمود دلخواسته

jan 22nd, 2020 | مصاحبه ها

برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید