ترور قاسم سلیمانی و تدبیرات لازم توسط شما، من و هرکدام از همۀ ما مردم، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

jan 8th, 2020 | مصاحبه ها

  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید