رابطۀ حق و مصلحت، سخنرانی جهانگیر گلزار در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (هانوفر آلمان)

déc 20th, 2019 | مصاحبه ها

    برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید