ارزیابی سیاست حذف ۴ صفر از پول ملی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا

août 9th, 2019 | مصاحبه ها

      برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

نظر بدهید